AKREDITOVANI PROGRAMI OBUKE

Na osnovu iskazane potrebe za stručnim usavršavanjem stručnih radnika Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u periodu od 24. do 27. aprila 2017. godine organizovao “Obuku pravnika u centru za socijalni rad”, sa ciljem povećanja kompetencija pravnika koje se odnose na vještine komunikacije i timskog rada, kao i osposobljavanja pravnika za učestvovanje u stručnim postupcima, u okviru metode vođenja slučaja.

Obuci je prisustvovalo 37 pravnika iz centara za socijalni rad i 4 pravnika iz Zavoda za socijalnu i dječju zastitu.

Teme koje su obrađene tokom obuke bile su: proces, karakteristike i faktori uspješne komunikacije, rad u timu, uloga pravnika centra za socijalni rad u okviru metoda vođenja slučaja, utvrđivanje najboljeg interesa djeteta / korisnika, ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zastitu kao i porodičnopravna zaštita djeteta.

Obuku je vodio autor akreditovanog programa “Obuka pravnika u centru za socijalni rad” Vladan Jovanović, regionalni samostalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava djeteta, medijacije i ljudskih i manjinskih prava.

Svi polaznici obuke će dobiti sertifikat o završenom program obuke.

Najave događaja

13. decembar 2017 godine

Prezentacija Analize strategije o razvoju hraniteljstva 2012- 2016.

_______________________________

08. decembar 2017. godine

Konferencija  o razvoju hraniteljstva u FBiH prema PRIDE modelu edukacije u hraniteljstvu

_______________________________

 

05. - 07 decembar 2017. godine

Peer Review sastanak povodom poboljšanja socijalnih dimenzija evropske integracije na Zapadnom Balkanu

_______________________________

Pretraživanje