AKREDITOVANI PROGRAMI OBUKE

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao prezentaciju priručnika za supervizore „Supervizija u centru za socijalni rad“, koji je prvo publikovano štivo namijenjeno supervizorima, nastalo kao rezultat potrebe za jačanjem kapaciteta stručnih radnika i supervizora u centrima za socijalni rad.

Priručnik su prezentovale Iva Branković i Nada Šarac, koje su uz Svetlanu Živanić, autorke priručnika. One su koautorke većeg broja programa obuke usmjerenih na unapređenje kompetencija zaposlenih u sistemu socijlane zaštite i akreditovanih programa obuke namijenjenih razvoju supervizije u socijlanom radu.

Tehnničku podršku za štampanje priručnika pružila je kancelarija UNDP u Crnoj Gori.

Prezentaciju su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad, kancelarije UNICEFa i Uprave za inspekcijske poslove.

 

Najave događaja

13. decembar 2017 godine

Prezentacija Analize strategije o razvoju hraniteljstva 2012- 2016.

_______________________________

08. decembar 2017. godine

Konferencija  o razvoju hraniteljstva u FBiH prema PRIDE modelu edukacije u hraniteljstvu

_______________________________

 

05. - 07 decembar 2017. godine

Peer Review sastanak povodom poboljšanja socijalnih dimenzija evropske integracije na Zapadnom Balkanu

_______________________________

Pretraživanje