AKREDITOVANI PROGRAMI OBUKE

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNICEF-om, organizovao dvije dvodnevne obuke za zaposlene u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Obuke su organizovane 09. i 10. septembra u Beranama, za zaposlene u DC Berane, Plav i Mojkovac i 16. i 17 septembra za zaposlene u DC Nikšić, Danilovgrad, Podgorica i Cetinje, po akreditovanom programu „Obuka stručnjaka za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju“. Obuku su realizovali stručnjaci organizacije Dječje srce Goran Rojević i Sašenka Mirković.

Osim primjene konkretnih postupaka u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju postojao je i segment obuke koji se odnosio na procedure za rad u dnevnim centrima i usluge u socijalnoj zaštiti, koje je učesnicima predstavila Lidija Milanović.

Pored ove dvije obuke, organizovaće se još dvije obuke na istu temu. Jedna će se održati u Bijelom Polju (23. i 24. septembra 2017. godine) za dnevne centre iz Bijelog Polja, Pljevalja i Rožaja i u Bečićima (30. septembra i 1. oktobra 2017. godine) za dnevne centre iz Ulcinja, Igala i Bijele.

Najave događaja

13. decembar 2017 godine

Prezentacija Analize strategije o razvoju hraniteljstva 2012- 2016.

_______________________________

08. decembar 2017. godine

Konferencija  o razvoju hraniteljstva u FBiH prema PRIDE modelu edukacije u hraniteljstvu

_______________________________

 

05. - 07 decembar 2017. godine

Peer Review sastanak povodom poboljšanja socijalnih dimenzija evropske integracije na Zapadnom Balkanu

_______________________________

Pretraživanje