AKREDITOVANI PROGRAMI OBUKE

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 13.11.2017. godine, organizovao predstavljanje programa za hranitelje i usvojioce – PRIDE, sa ciljem upoznavanja donosioca odluka u oblasti socijalne i dječje zaštite sa sadržinom programa i mogućnostima njegovog prilagođavanja i sprovođenja  u Crnoj Gori.

Program je predstavio Rob Van Pagee, socijalni radnik i direktor holandske NVO Op Kleine Schall (OKS) sa kojom je prenio PRIDE program iz SAD u Holandiju, Belgiju i brojne druge evropske zemlje. 

Predstavljanu programa  su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kancelarije Ombudsmana, kancelarije  UNICEF-a,  centara za socijalni rad, Dječjeg doma “Mladost” i Uprave za inspekcijske poslove.

 

Najave događaja

13. decembar 2017 godine

Prezentacija Analize strategije o razvoju hraniteljstva 2012- 2016.

_______________________________

08. decembar 2017. godine

Konferencija  o razvoju hraniteljstva u FBiH prema PRIDE modelu edukacije u hraniteljstvu

_______________________________

 

05. - 07 decembar 2017. godine

Peer Review sastanak povodom poboljšanja socijalnih dimenzija evropske integracije na Zapadnom Balkanu

_______________________________

Pretraživanje