U periodu od 26.06. – 29.06. 2018.god. u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu održana je osnovna obuka za stručne radnike centara za socijalni rad, na temu „Osnovna obuka za primjenu metoda vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti“. Obuka je akreditovana od strane Zavoda, a sproveli su je autori prof.dr. Miroslav Brkić, redovni profesor na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu političkih nauka i Sandra Perić, direktorica Komore socijalne zaštite u Srbiji.

Polaznici obuke imali su priliku da usvoje nova znanja vezana za postupak vođenja slučaja – prijemnu procjena, određivanje prioriteta postupanja, vještine postavljanja pitanja, identifikovanje potreba, početnu procjena, usmjerenu procjena, svrhu i osnovne elemente plana usluga, pojam i značaj upravljanja obimom posla, ulogu rukovodioca službe, ulogu supervizije.

Prisutne su poydravili direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Obuku su prošla ukupno 43 stručna radnika, koji će dobiti sertifikate nepohodne za dobijanje licence za obavljanje osnovnih stručnih poslova.

Pretraživanje