SOS telefon Nikšić - prijava obuke po akreditovanom programu Participacija korisnica sa iskustvom nasilja i procjena rizika u slučajevima nasilja u porodici nad ženama i djecom.

Osnovna obuka za rad u ustanovama za smeštaj odraslih i starih lica


Dvije dvodnevne obuke za odnose sa javnošću i medijsko predstavljanje


Sastanak koordinatora multidisciplinarnih timova


Radna posjete delegacije iz Crne Gore Federalnom Ministarstvu rada i socijalne politike Bosne i Hercegovine i JU Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić


Svečano uručenje licenci stručnim radnicima u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

_______________________________

Konferencija  o razvoju hraniteljstva u FBiH prema PRIDE modelu edukacije u hraniteljstvu

_______________________________

 

Peer Review sastanak povodom poboljšanja socijalnih dimenzija evropske integracije na Zapadnom Balkanu

_______________________________