Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNICEF-om, 20. i 21. decembra 2016. godine organizovao okrugli sto na temu: „Razmatranje daljeg razvoja sistema socijalne i dječje zaštite”. Okruglom stolu, koji su otvorili Goran Kuševija, direktor direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Drago Spaić, direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF u Crnoj Gori, prisustvovali su predstavnici Ministarstva rada i socijalog staranja, direktori dnevnih centara, direktori i stručni radnici centara za socijalni rad, kao i stručni radnici Dječjeg doma “Mladost”, Ukupno je bilo 49 učesnika.

Prvog dana rada, nakon uvodnog predstavljanja rezultata „Analize reforme sistema socijalne zaštite iz perspektive korisnika” učesnici su diskutovali o transformaciji Dječjeg doma „Mladost“, čiji su predstavnici prezentovali procedure za zaštitu djece koja su na institucionalnom smještaju, kao i o izazovima i mogućnostima u daljem razvoju dnevnih centara. Diskusiju su vodili Marko Milanović (IDEAS) i Mirjana Popović (Zavod za socijalnu i dječju zaštitu).

Drugog dana rad je organizovan kroz diskusiju u dvije grupe. Teme za diskusiju u prvoj grupi, koju su činili stručni radnici centara za socijalni rad, bile su razvoj nesrodničkog hraniteljstva i supervizija u centrima za socijalni rad. Druga grupa, koju su činili direktori i rukovodioci službi u centrima za socijalni rad, diskutovala je na teme upravljanje ljudskim resursima i obimom posla u centrima za socijalni rad, kao i normiranje poslova u centrima za socijalni rad. Diskusiju u grupama su vodili Marko Milanović (IDEAS), Bojana Miletić i Violeta Mrkić (Zavod za socijalnu i dječju zaštitu).

Zaključci i preporuke koji su rezultat rada okruglog stola biće objavljeni na sajtu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon