Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i UNDP 10. februara 2017. godine, organizovao jednodnevnu obuku za obavljanje usluge pomoć u kući za stara lica.

Ciljevi obuke su edukacija i upoznavanje osoba koje će pružati uslugu pomoć u kući i koordinatora sa osnovnim karakteristikama i aspektima starenja, razvijanje vještina komunikacije sa starim licima, kao i upoznavanje sa realizacijom same usluge pomoć u kući i znanjima i vještinama iz oblasti opšte njege.

Usluga pomoć u kući za stara lica se pruža u cilju unapređenja kvaliteta života starih lica, zadovoljenja njihovih egzistencijalnih potreba i smanjivanja njihove socijalne isključenosti. Nosioci aktivnosti su Centri za socijani rad u 16 opština u sjevernom i u centralnom regionu Crne Gore, koji će pratiti i koordinirati pružanjem usluge pomoć u kući.

Obuci, koja je realizovana u Domu starih Bijelo Polje, prisustovale su 34 polaznice koje će pružati uslugu pomoć u kući, 12 koordinatora iz Centara za socijalni rad, kao i predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Predavači na radionici su bili: gospodin Zoran Vukićević, direktor Doma starih „Grabovac“ Risan, gospođa Biljana Guberinić, psihologica u Domu, doktor u Domu gospodin Damir Adrović i koordinatorka gerontodomaćica iz Bijelog Polja, Nataša Ignjatović.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon