Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, 28. aprila 2017. organizovao događaj, projekciju filma „Slobodni“ sa temom isključenost i diskriminacija osoba sa intelektualnim smetnjama.

„Slobodni“ je dokumentarni film, proizveden 2016.godine, koji prati lica koja su se nalazila u hrvatskim institucijama za osobe s intelektualnim teškoćama kao i dvije godine njihovog života u procesu izlaska iz institucija i osamostaljivanja. Autor filma, koji je ponio šest nagrada za najbolji dugometražni dokumentarni film, reditelj Tomislav Žaja na jedan objektivan, neutralan, ali zaista kompetentan način podstiče promjenu stavova, odnosa roditelja, kao i profesionalaca koji rade sa osobama sa intelektualnim smetnjama. Angažovan kao promoter i zastupnik prava lica sa intelektualnim smetnjama, on na jedan neposredan način osnažuje osobe sa intelektualnim smetnjama da preuzmu sopstvene živote u svoje ruke.

Još uvijek širom Evropske unije, pa i u Crnoj Gori, veliki broj ljudi provodi mnogo godina u ustanovama. Institucije se osnivaju sa dobrim namjerama u uvjerenju da je to najbolji način staranja.

Ovaj događaj organizovan je upravo sa namjerom da promoviše pravo na nezavisan, dostojanstven život i uključenost u zajednicu kao i jedno od načela kojih se Crna Gora pridržava a to je da su svi građani jednaki pred zakonom i da uživaju jednaku zaštitu svojih prava bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Projekciji dokumentarnog filma „Slobodni“ prisustvovali su predstavnici UNDP za Crnu Goru, stručni radnici iz centara za socijalni rad, resursnih centara, Zavoda „Komanski most“, dnevnih centara, predstavnici centara za mentalno zdravlje, Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada, Zavoda za školstvo, nevladinih organizacija kao i predstavnici Ministarstva prosvjete i Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Nakon projekcije filma upriličena je diskusija na temu deinstitucionalizacije i promocije prava osoba sa invaliditetom da žive u zajednici i uživaju pravo izbora.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon