Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao prezentaciju priručnika za supervizore „Supervizija u centru za socijalni rad“, koji je prvo publikovano štivo namijenjeno supervizorima, nastalo kao rezultat potrebe za jačanjem kapaciteta stručnih radnika i supervizora u centrima za socijalni rad.

Priručnik su prezentovale Iva Branković i Nada Šarac, koje su uz Svetlanu Živanić, autorke priručnika. One su koautorke većeg broja programa obuke usmjerenih na unapređenje kompetencija zaposlenih u sistemu socijlane zaštite i akreditovanih programa obuke namijenjenih razvoju supervizije u socijlanom radu.

Tehnničku podršku za štampanje priručnika pružila je kancelarija UNDP u Crnoj Gori.

Prezentaciju su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad, kancelarije UNICEFa i Uprave za inspekcijske poslove.

 

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon