Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 13.11.2017. godine, organizovao predstavljanje programa za hranitelje i usvojioce – PRIDE, sa ciljem upoznavanja donosioca odluka u oblasti socijalne i dječje zaštite sa sadržinom programa i mogućnostima njegovog prilagođavanja i sprovođenja  u Crnoj Gori.

Program je predstavio Rob Van Pagee, socijalni radnik i direktor holandske NVO Op Kleine Schall (OKS) sa kojom je prenio PRIDE program iz SAD u Holandiju, Belgiju i brojne druge evropske zemlje. 

Predstavljanu programa  su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kancelarije Ombudsmana, kancelarije  UNICEF-a,  centara za socijalni rad, Dječjeg doma “Mladost” i Uprave za inspekcijske poslove.

 

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon