Na osnovu iskazane potrebe za stručnim usavršavanjem stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u periodu od 14. do 16. novembra 2017. godine organizovao obuku “Participativno strateško planiranje u funkciji održivog razvoja zajednice, organizacija i usluga u oblasti socijalne zaštite”.

Ciljevi organizovanja ove obuke  su jačanje kapacitita stručnih radnika u znanju i vještinama potrebnim da iniciraju i budu nosioci procesa participativnog planiranja razvoja u oblasti socijalne zaštite i implementacije strateških, operativnih i akcionih planova  na nivou zajednice, organizacije i usluga, kao i njihovo osposobljavanje za izradu strateških razvojnih dokumenta.

Obuci su prisustvovali stručni radnici iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne zaštite, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Obuku je vodila autorka akreditovanog programa “Participativno strateško planiranje održivog  razvoja zajednice, organizacija i usluga u području socijalne zaštite” Nives Radeljić , dipl. socijalna radnica, savjetnica i  trener za strateško planiranje razvoja usluga, organizacija i zajednica, individualno planiranje u radu s korisnicima socijalne zaštite, upravljanje znanjem, izradu projekata, evaluaciju usluga i programa.

Svi polaznici obuke, njih dvadeset, će dobiti sertifikat o završenom program obuke.

Najave događaja

 

Trenutno nema zakazanih događaja.

 

Prikaži sve događaje

SOS telefon