Na osnovu iskazane potrebe za stručnim usavršavanjem stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 25. i  26. novembra 2017. godine, organizovao “Obuku za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju”.

Obuka je organizovana za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike zaposlene u JU Zavod “Komanski most”, sa ciljem jačanja kapaciteta zaposlenih u ovoj ustanovi i sticanja vještina za primjenu konkretnih postupaka za rad sa korisnicima.

Tokom radioničarskog rada učesnici su imali priliku da koriste instrument “Skala procjene opšte funkcionalnosti osobe” čijom upotrebom se kreira finkcionalni profil svakog korisnika, a stekli su znanja i za kreiranje Ritma dana kao osnove u funkcionisanju korisnika. Na korišćenje su dobili i priručnik “Životne vještine za osobe sa smetnjama u razvoju”.

Obuku su realizovali stručnjaci Humanitarne organizacije Dječje srce iz Beograda, Goran Rojević i Sašenka Mirković.

Svi polaznici obuke, njih dvadeset,  će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Najave događaja

 

Trenutno nema zakazanih događaja.

 

Prikaži sve događaje

SOS telefon