Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je donio rješenja o akreditaciji šest programa osnovne obuke namijenjenih stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima u sistemu socijalne i dječje zaštite, nakon što je Komisija za akreditaciju programa obuke izvršila njihovu stručnu ocjenu.

Rješenja o akreditaciji su uručena autorima, odnosno koautorima programa 18.12.2017. godine, u prostorijama Zavoda.

Akreditovani su sledeći programi: Programi Humanitarne organizacije Dečje srce iz Beograda - „Osnovna obuka za rad u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica“, „Osnovna obuka za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom“  i „Osnovna obuka za rad sa djecom i mladim sa smetnjama u razvoju u Dnevnim centrima“; Program Crvenog krsta Crne Gore - „Pomoć u kući, usluge gerontodomaćica“;  Program SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica - „Program osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i članova/ica multidisciplinarnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom“ i Program koautorki iz Pljevalja: Svetlane Dujović, Slobodanke Roganović i Azre Talić - „Osnovna obuka za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“.

Početkom naredne godine Zavod će, u skladu sa svojim zakonskim obavezama, nastaviti sa postupcima akreditacije objavljivanjem javnih poziva, što će biti nova prilika za sve potencijalne autore i koautore da prijave  programe obuka.

Najave događaja

 

Trenutno nema zakazanih događaja.

 

Prikaži sve događaje

SOS telefon