Dana, 28.12.2017. godine u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu po prvi put u Crnoj Gori uručene su licence za rad stručnim radnicima.

Licence za 12 stručnih radnika uručio je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić čime je i zvanično započet postupak licenciranja u socijalnoj i dječjoj zaštiti, u cilju unaprjeđenja kvaliteta u radu sa korisnicima prava u ovoj oblasti.

Licencu za rad, shodno važećim propisima, mogu dobiti svi stručni radnici sa odgovarajućim kvalifikacijama obrazovanja, koji posjeduju uvjerenje o položenom stručnom ispitu i sertifikat o uspješno završenoj obuci po akreditovanom programu.

Najave događaja

 

Trenutno nema zakazanih događaja.

 

Prikaži sve događaje

SOS telefon