Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 22.01.2018. godine, organizovao prezentaciju Analize primjene Nacionalnog plana akcije za djecu 2013 – 2017, sa ciljem predstavljanja  ključnih nalaza i preporuka iz Analize.

Analizu je predstavio Urban Boljka, viši istraživač, zaposlen u Institutu za socijalnu zaštitu Republike Slovenije, koji je i ujedno i njen autor.

Predstavljanju Analize  su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad, MONSTAT-a, OMBUDSMAN-a, Univerziteta Crne Gore, Ministarstva kulture, Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo, Instituta za javno zdravlje, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za inspekcijske poslove, Vrhovnog suda, Ministarstva sporta, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, predstavnici kancelarije UNICEF-a, kao i predstavnici NVO.

Analiza Nacionalnog Plana akcija 2013-2017

Najave događaja

 

Trenutno nema zakazanih događaja.

 

Prikaži sve događaje

SOS telefon