Ekspertsku misiju "Izgradnja kapaciteta stručnih radnika u centrima za socijalni rad o zloupotrebi i seksualnom nasilju nad djecom" organizuje Zavod za socijalnu i dječju zaštitu uz pomoć TAIEX-a (instrumenta tehničke pomoći i razmjene informacija, kojim upravlja Generalni direktorat za proširenje Evropske komisije) u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u periodu od 19. do 21. ferbruara 2018. godine sa početkom u 9 časova.

Cilj ove ekspertske misije je jačanje praktičnih znanja i izgradnja kapaciteta zaposlenih u centrima za socijalni rad o nasilju nad djecom i zloupotrebom (uključujući i seksualnu zloupotrebu) djece. Osim predstavnika centara za socijalni rad učesnici tokom ove misije biće i predstavnici Dječjeg doma „Mladost“, predstavnik Doma zdravlja Nikšić, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu iz Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Realizatori obuke su gospođa Ella Selak Bagarić i gospodin Keith O` Reilly.

Gospođa Ella Selak Bagarić, magistar je psihiologije zaposlena u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba. Takođe je  predavač na predmetu “Nasilje i djeca” na postdiplomskom specijalističkom studijskom programu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Gospodin Keith O`Reilly je socijalni radnik i direktor St. Claire odjeljenja u dječjoj bolnici u Dablinu. Takođe je direktor multidisciplinatne usluge za djecu i bavi se terapeutskim radom sa djecom i porodicama koje su pretrpjele seksualno zlostavljanje.

Najave događaja

 

Trenutno nema zakazanih događaja.

 

Prikaži sve događaje

SOS telefon