U periodu od 20.do 24. aprila realizovana je obuka za voditelje slučaja za rad u informacionom sistemu socijalnog staranja za 170 stručnih radnika iz centara za socijalni rad. Obuku su održali treneti SNT i prof. Nevenka Žegarac koja je obuku upotpunila sa stručnog aspekta. Obukama su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Nakon završenih obuka stručni radnici će dobiti sertifikat da su stručno i informatički osposobljeni za rad u Socijalnom kartonu – ISSS.