U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu organizovana je obuka na temu "Izgradnja kapaciteta stručnih radnika u centrima za socijalni rad o zloupotrebi i seksualnom nasilju nad djecom". Ova obuka u organizaciji Zavoda organizovana je uz pomoć TAIEX-a.

Bila je ovo trodnevna obuka tokom koje su obrađene neke od sledećih tema: procjena seksualnog zlostavljanja djece, razotkrivanje od strane djece, mjere prevencije seksualnog zlostavljanja djece (iskustva iz Irske i Hrvatske), porodična terapija i seksualno zlostavljanje djece, traumatski uticaj seksualnog zlostavljanja, psihodijagnostika, manipulacija, lažne optužbe za seksualno zlostavljanje kao i brojne druge teme.

Gost tokom obuke, Doc. dr Nebojša Kavarić, direktor Doma zdravlja Podgorica govorio je o međusektorskoj saradnji, planu formiranja multidsciplinarnog tima i ulozi doma zdravlja u zaštiti djece od zlostavljanja i zanemarivanja. On je istakao da su pedijatri zaštitnici i prijatelji djece i da je neophodna edukacija pedijatara kao i njihovo aktivnije uključivanje u borbu protiv nasilja nad djecom. Takođe, predložio je organizaciju zajedničkih edukacija na temu nasilja za sektor socijale zaštite i zdravstva.

Organizacija obuke o zaštiti od zlostavljanja i seksualnog zlostavljanja djece predstavlja korak više ka usavršavanju stručnih radnika u Crnoj Gori, kao i njihovom kvalitetnijem radu sa korisnicima u ustanovama/institucijama u kojima su zaposleni. Obuku je podržalo i Ministarstvo rada i socijalnog staranja čiji je generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Goran Kuševija prisustvovao većem dijelu obuke tokom koje je naglasio značaj edukacije stručnih radnika i jačanje njihovih kapaciteta u borbi protiv nasilja, naročito nasilja nad djecom.

Obuku su realizovali gospođa Ella Selak Bagarić, magistar psihiologije zaposlena u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba kao i gospodin Keith O`Reilly, socijalni radnik i direktor St. Claire odjeljenja u dječjoj bolnici u Dablinu.

Mogućnost da dobiju više informacija i praktičnih znanja o nasilju nad djecom i zloupotrebi (uključujući i seksualnu zloupotrebu) djece dobio je 20 stručnih radnika. Radionici su prisustvovali predstavnici svih 13 centara za socijalni rad, predstavnici Dječjeg doma „Mladost“, Doma zdravlja Nikšić, kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Najave događaja

 

Trenutno nema zakazanih događaja.

 

Prikaži sve događaje

SOS telefon