Na okruglom stolu „Standardizacija i licenciranje socijalnih grupa“, koji je organizovala crnogorska IRIS mreža, u okviru projekta „IRIS uMREŽAvanje/Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama“, koji je održan 22.02.2018. godine govorili su Generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Goran Kuševija, direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić, načelnica odjeljenja za razvoj i stručnu podršku u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, Bojana Miletić, i izvršna direktorica SOS telefona Podgorica, Biljana Zeković.

Nacionalna konferencija Mreže organizacija pružaoca socijalnih usluga u jugoistočnoj Evropi (IRIS) „Strateško djelovanje u procesu poboljšanja pružanja socijalnih usluga u Crnoj Gori“ imala je za cilj planiranje zajedničkih akcija i saradnje, što će ojačalti dosadašnje međusektorsko partnerstvo a samim tim i uslove za efektivniju uslugu svim osjetljivim kategorijama društva.

Direktor Kuševija istakao je da je država mnogo uradila kada je u pitanju razvijanje ustanova i servisa socijalne i dječje zaštite, kako na lokalnom tako i na centralnom nivou, ali i da je potrebno razvijati još veliki broj usluga i da stvarati jedan zdrav ambijent, pristupačan svim građanima.
Proces polaganja stručnog ispita je počeo prije više od pola godine i na taj način podiže se nivo kvaliteta znanja, spremnosti i stručnosti stručnih radnika u centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite.
Da bi jedan pružalac usluge, dobio licencu za rad, potrebno je, prije svega, da ispunjava normative i minimalne standarde u oblasti stručnog kadra i da zadovoljava prostorne kapacitete.
„Definisana je kategorija stručnih radnika u Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti. To je socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog i pravnik. I to su stručni radnici koji definitivno moraju da polože stručni ispit, da li u okviru NVO pružali određenu uslugu ili radili u nekoj od državnih institucija“, rekao je direktor Kuševija. 
Poseban naglasak stavljen je na aktivnosti Vlade Crne Gore u procesu deinstitucionalizacije. Direktor Kuševija, prisutne je upoznao sa podatkom koji je jako značajan kada je realizacija ove politike u pitanju. U Dječjem domu „Mladost“ trenutno boravi 85oro djece, a 2008. godine bilo ih je 178oro.
Podsjećamo da je Crna Gora, prva u regionu izvršila deinstitucionalizaciju djece od 0-3 godine.
Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Drago Spaić smatra da postoji dovoljno kapaciteta, znanja i iskustva, te da se u narednom periodu očekuju i akreditovani programi u Crnoj Gori. Svrha je utvrditi standarde za rad u socijalnoj i dječjoj zaštiti, podići standard i stručnost radnika koji se bave ovom izuzetno osjetljivom problematikom.
Direktor Spaić objasnio je da se licenca za rad stručnog radnika obnavlja se u roku od šest godina.
 

Najave događaja

 

Trenutno nema zakazanih događaja.

 

Prikaži sve događaje

SOS telefon