U periodu od 14. do 16. marta 2018. god. u Opatiji održana je “4. Hrvatska konferencija o superviziji”, kojoj su prisustvovale načelnica Odjeljenja za razvoj i stručnu podršku dr Bojana Miletić i samostalna savjetnica Nataša Gospić. Osnovna tema bila je Supervizija za savremenu praksu. U okviru ove teme govorilo se o: superviziji u sistemu socijalne zaštite, socijalnom radu na odjeljenjima psihijatrije i potreba za supervizijom iskustvima supervizije voditelja psihosocijalnog tretmana, metodskoj superviziji – iskustvima i perspektivama, superviziji grupne psihoterpije adolescenata, iskustvima psihodramske supervizije, primjeni psihodramskog metoda grupnog rada u superviziji, intervizijeskim grupama, povjerenju u superviziji, superviziji kao nadstandardu u oblasti dječje i adolescentne psihijatrije, prikrivanju u superviziji – iskustvima supervizora i supervizanata, grupno – dinamičnim procesima u supervizijskoj grupi, socio – kulturnim različitostima u supervizijskom kontekstu i dr.

Konferencija je osmišljena i sprovedena kroz:

- Plenarna predavanja – na kojim je dat prikaz strateških pitanja i novih saznanja iz oblasti supervizije;

- Usmena izlaganja koja su omogućila učesnicima da izlože i podijele svoja iskustva i  dileme vezane uz superviziju;

- Radionice koje su bile prilika za interaktivno i iskustveno učenje o odabranim temama iz supervizije;

- Okrugle stolove koji su dali mogućnost za pregled i raspravu o najvažnijim pitanjima za razvoj supervizije.

Konferenciji je prisustvovalo oko 300 stručnih radnika iz Republike Hrvatske i regiona (Slovenija, Srbija, Crna Gora i Makedonija). Od predavača na konferenciji posebno treba spomenuti prof. dr. sc. Marinu Ajduković, ujedno i voditeljku konferencije, zatim prof. dr. sc. Ljiljanu Igrić, Jasenku Pregrad, dr. sc. Wolfganga Knopfa, Austrijsko udruženje supervizora, dr. sc. Evu Flicker, Univerzitet u Beču, dr. sc. Tatjanu Rožić, Univerzitet u Ljubljani, Sijtzea de Roosa, predsjednika ANSE, Udruženje nacionalnih organizacija za superviziju Evrope.  

U okviru konferencije predstavljena je i knjiga “Supervizija i coaching u Evropi: Koncepti i kompetencije“ čije je hrvatsko izdanje uredila prof. dr. sc. Marina Ajduković, a rezultat je dvogodišnjeg projekta “ECVision. Evropski sistem za upoređivanje i vrednovanje supervizijskih kompetencija“ (engl. ECVision. A European System of Comparability and Validation of Supervisory Competences) u kojem je sudjelovao Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predstavnici Zavoda sa socijalnu i dječju zaštitu, osim što su ispratili teme od značaja za našu praksu, ostvarili su saradnju sa eminetnim stručnjacima iz ove oblasti i dogovorili neke sledeće korake u pravcu razvijanja supervizije u sistemu socijalnu i dječje zastitu u Crnoj Gori.

Najave događaja

 

Trenutno nema zakazanih događaja.

 

Prikaži sve događaje

SOS telefon