Uprava za kadrove, u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, organizuje obuku na  temu: Primjena Zakona o upravnom postupku - sa akcentom na specifičnosti pojedinih oblasti- Upravna oblast Sistem socijalne i dječje zaštite. Obuka će se održati 17 aprila 2018. godine, u Multimedijalnoj sali uprave za kadrove sa početkom u 09 i 30 časova, za pravnike i ostale stručne radnike iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz centralne i južne regije ( CSR Bar, CSR Cetinje, CSR Danilovgrad, CSR Herceg Novi, CSR Podgorica, CSR Nikšić, CSR Kotor, Centar za djecu i mlade “Ljubović”, Dom starih “Grabovac” Risan i Zavod „Komanski most“),  kao i za predstavnike Inspekcije socijalne i dječje zaštite.

Za pravnike i ostale stručne radnike, zaposlene u centrima i ustanovama socijalne zaštite, iz sjevernih opština Crne Gore ( CSR Bijelo Polje, CSR Pljevlja, CSR Berane, CSR Rožaje, CSR Plav i Dom strarih Bijelo Polje) takođe će se organizovati obuka, čiji termin će biti naknadno određen.