Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao sastanak koordinatora multidisciplinarnih operativnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom 11.05.2018.godine, u prostorijama Zavoda.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, predstavnici kancelarije UNICEF-a, predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i koordinatori multidisciplinarnih operativnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom.

Cilj sastanka je bio da se razmijene iskustva u cilju ujednačavanja i unapređenja rada MOT-a. Takođe,  diskutovano je o radu i funkcionisnju timova, kao i o dilemama i problemima sa kojima se tokom rada susreću koordinatori MOT-a za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom.

Na sastanku je zaključeno da multisektorski pristup, zajedničko i koordinisano djelovanje članova MOT-a rezultira efikasnijim suzbijanjem nasilja u porodici. Takođe, kroz multidisciplinarni odgovor na nasilje efikasnije i djelotvornije se otkrivaju slučajevi zlostavljanja i zanemarivanja djece i nasilja u porodici, omogućava hitnost u postupanju u skladu sa stepenom ugroženosti žrtve nasilja.