Uprava za kadrove, u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, organizuje obuku na temu: Primjena Zakona o upravnom postupku - sa akcentom na specifičnosti pojedinih oblasti - Upravna oblast u sistemu socijalne i dječje zaštite.

Obuka će se održati 21. juna 2018. godine, u Mojkovcu, u Sali skupštine opštine, sa početkom u 10 časova i namijenjena je pravnicima i ostalim stručnim radnicima iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz sjevernih opština Crne Gore (CSR Bijelo Polje, CSR Pljevlja, CSR Berane, CSR Rožaje, CSR Plav i Dom starih Bijelo Polje).

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon