Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizovao je specijalizovani seminar „Odnosi sa javnošću i medijsko predstavljanje“, od 11. do 14. juna 2018. godine, u prostorijama JU „Bečići - Lovćen“ na Ivanovim Koritima. Učestvovali su predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, direktori i stručni radnici centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori.

Seminar je organizovan u cilju unaprjeđenja konkretnih znanja, vještina i tehnika iz oblasti odnosa sa javnošću i medijskog predstavljanja ustanova javnog sektora, kroz interaktivna predavanja, analizu primjera iz prakse, igranje uloga i kreativne radionice.

Prof. Dr Milica Kostić-Stanković, šef katedre za marketing i odnose s javnošću Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu koja ima višegodišnje iskustvo u realzaciji programa „Odnosi sa javnošću i poslovna komunikacija“, bila je realizatorka ovog dvodnevnog seminara.

Medijski nastup, krizni odnosi s javnošću, pregovaranje o principima koorporativne kulture, izrada plana odnosa s javnošću bile su samo neke od tema koje su analizirane i obrađivane kroz interaktivne prezentacije i vježbe.

Zaključeno je da je razvijanje i unaprjeđenje odnosa sa javnošću i medijsko predstavljanje od velikog značaja, kako za širu javnost, tako i za cjelokupan sistem socijalne i dječje zaštite.

Obuka je realizovana u dva termina, prva grupa od 18 učesnika učestvovala je 11. i 12. juna 2018. godine, dok su naredna dva dana bila rezervisana za njih 22. Svečana dodjela sertifikata, upriličena je nakon završene obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je spreman da u narednom periodu organizuje konkretnije obuke na ovu temu za zaposlene u centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon