Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u periodu od 20. do 22. juna 2018. godine, organizovao obuku po akreditovanom programu  “ Program osnovne obuke za pružanje supervizijske podrške“. Obuka je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Autori i realizatori ove trodnevne obuke su Iva Branković, Nada Šarac i Svetlana Živanić, predstavnice Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, s višegodišnjim iskustvom u sistemu socijalne zaštite u Srbiji i regionu.

Na obuci su kroz interaktivne prezentacije i vježbe, obrađene sljedeće teme: supervizija i njene funkcije, kompetencije supervizora, preduslovi i prepreke za uvođenje supervizije, svrha, značaj i ciklus individualne supervizije, karakteristike, znača, ciljevi grupne supervizije i značaj  evaluacije u superviziji.

Obuci je prisustvovalo ukupno 19 učesnika, 16 stručnih radnika iz centara za socijalni rad,  jedan predstavnik  NVO Porodični centar, jedan predstavnik Centra za mentalno zdravlje i jedan predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Svi učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom program obuke.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon