U periodu od 26.06. – 29.06. 2018.god. u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu održana je osnovna obuka za stručne radnike centara za socijalni rad, na temu „Osnovna obuka za primjenu metoda vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti“. Obuka je akreditovana od strane Zavoda, a sproveli su je autori prof.dr. Miroslav Brkić, redovni profesor na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu političkih nauka i Sandra Perić, direktorica Komore socijalne zaštite u Srbiji.

Polaznici obuke imali su priliku da usvoje nova znanja vezana za postupak vođenja slučaja – prijemnu procjena, određivanje prioriteta postupanja, vještine postavljanja pitanja, identifikovanje potreba, početnu procjena, usmjerenu procjena, svrhu i osnovne elemente plana usluga, pojam i značaj upravljanja obimom posla, ulogu rukovodioca službe, ulogu supervizije.

Prisutne su poydravili direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Obuku su prošla ukupno 43 stručna radnika, koji će dobiti sertifikate nepohodne za dobijanje licence za obavljanje osnovnih stručnih poslova.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon