Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 4. i 5. jula, organizovao  “Osnovnu obuka za rad u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica“, u Domu starih u Pljevljima.  

Ova dvodnevna obuka je organizovana po akreditovanom programu Humanitarne organizacije „Dečje srce“ iz Beograda, a  realizovali su je stručnjaci  organizacije,   Goran Rojević i Sašenka Mirković.

Obuci je prisustvovalo ukupno 17 učesnika. Osim stručnih radnika i saradnika zaposlenih u novootvorenom Domu starih u Pljevljima obuci su prisustvovali i stručni radnici zaposleni u dnevnim centrima i nevladinim organizacijama, ako i nezaposleni diplomirani socijalni radnici koji su položili stručni ispit za rad u socijalnoj zaštiti.

Obuka je organizovana sa ciljem senzibilizacije i edukacije stručnih radnika i stručnih  saradnika za pružanje što kvalitetnije usluge u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica a obrađene su sledeće teme: standardi za funkcionisanje ustanova za smještaj odraslih i starih lica; prevazilaženje predrasuda kao osnov dobre komunikacije; prijem i prijemna procjena korisnika usluge; kreiranje individualnog plana rada; restriktivni postupci i mjere prema korisnicima; timski rad i uloga  stručnog tima; motivacija i postupci koji unapređuju naš rad.

Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu su pratili program obuke sa ciljem  procjene kvaliteta realizacije programa i to kroz neposredno posmatranje i anketiranje učesnika.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon