Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa Taiex-om organizovao je dvodnevnu obuku (11. i 12. septembra 2018. god) za stručne radnike centara za socijalni rad, na temu „Unapređenje vještina voditelja slučaja u radu sa žrtvama nasilja, posebno djece, sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje“.

Obuku su sprovele edukatorke iz Hrvatske, gđa. Renata Odeljan, Direktorka policijske akademije i viši predavač u Policijskoj akademiji u Zagrebu, gđa. Ninoslava Pećnik, šefica odsjeka za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu i gđa. Sandra Batlak, savjetnica u kabinetu Ministarstva demografije, porodice, mladih i socijalne politike.

Tokom dva dana govorilo se o važnim temama, a neke od njih su - zakonska regulativa (poznavanje obaveznih domaćih i međunarodnih dokumenata), organizacija međusektorske saradnje, upoznavanje sa skalama za procjenu razvojnih rizika, kao i procjena rizika sigurnosti, profesinoalno sagrijevanje i dr.

Kroz radioničarski rad stručni radnici provježbavali su tehniku intervjuisanja djece koja su žrvte nasilja, a tokom diskusije iznosili su svoje primjere iz prakse te kroz njih definisali načine postupanja, odnosno kako se to radi u Hrvatskoj, a kako u Crnoj Gori.

Gđa. Renata Odeljan prikazala je statističke podatke koje u Hrvatskoj vodi Uprava policije i upoznala nas sa značajem i radom Nacionalnog tima za borbu protiv nasilja, koji čine visoko pozicionirani stručnjaci iz ministarstava značajnih za ovu problematiku.

Organizovanje ove obuke definisano je Strategijom od zaštite od nasilja u porodici 2016-2020. god. Obuci je prisustvovao ukupno 21 učesnik.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon