U skladu sa Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, uz tehničku podršku i pomoć UNICEF-a, izradili su Analizu rada centara za socijalni rad.

Prezentacija Analize koju je organizovao Zavod za socijalnu i dječju zaštitu održana je 07. novembra 2018. godine, i na njoj su govorili Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić, šef predstavništa UNICEF-a, Osama Kogali, direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Goran Kuševija kao i konsultant Marko Milanović, koji je izradio predmetnu Analizu.

Konsultant Milanović je dao osnovne informacije o istraživanju, predstavio metodologiju izrade Analize, osnovna postignuća kao i osnovne nalaze gdje je konstatovao da se centri za socijalni rad još uvijek suočavaju sa značajnim izazovima u pružanju kvalitetnih usluga.

Ova Analiza nastala je kao rezultat potrebe države Crne Gore da izmjeri progres koji je ostvaren u oblasti unaprjeđenja direktnog rada sa korisnicima sistema socijalne i dječije zaštite, koji se mjeri kroz uticaj niza reformskih inicijativa od značaja za rad centara za socijalni rad, koje su sprovedene u periodu od 2011. godine do danas. Procesom izrade analize rukovodio je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, uz ekspertsku i finansijsku podršku UNICEF-a. 

Prezentaciji je prisustvovalo 44 učesnika i to: direktori centara za socijalni rad, rukovodioci područnih jedinica centara za socijalni rad, predstavnici Uprave za inspekcijske poslove, predstavnici međunarodnih organizacija UNICEF i UNDP, predstavnici Ministartva rada i socijalnog staranja i Ministarstva zdravlja, kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Prezentaciju Analize možete preuzeti ovdje.

Kratak sažetak Analize možete preuzeti ovdje.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon