UNICEF je u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu 22 i 23. novembra 2018. godine realizovao obuku za stručne radnike iz centara za socijalni rad, na temu „Senzibilizacija u radu sa romskom populacijom“.

Autori i realizatori obuke bili su prof.dr Saša Milić i mr Milena Mijović.

Obuku je pohađalo 15 stručnih radnika iz centara za socijalni rad kao i 2 savjetnika iz Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Pored upoznavanja sa specifičnostima, stereotipima i predrasudama prema romskoj  populaciji u Crnoj Gori, učesnici su imali priliku da identifikuju i prepreke u ličnom radu sa pomenutom populacijom.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon