Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao  jednodnevnu obuku „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja“. Obuka je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, u tri termina: 24, 25 i 26 januara 2019. godine, po programu koji  je akreditovan u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, rješenjem broj 03-8/2 od 31.05.2018. godine

Autori i relizatori obuke su Iva Branković, master socijalnog rada i sistemski porodični terapeut i Mia Popić, REBT psihoterapeut i koučing psiholog.

Obuka je organizovana na osnovu iskazanog interesovanja stručnih radnika, sa ciljem unaprijeđenja kompetencija stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite za umanjenje efekata stresa.

Obuci je prisustvovalo ukupno 56 učesnika, stručnih radnika iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz centralne i južne  regije, kao i predstavnici Uprave za inspekcijske poslove i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Svi učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon