Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao  jednodnevnu obuku  „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja“, u  tri termina 14,15 i 16. februara 2019. godine. Obuka je održana u prostorijama Zavoda.

Zavod je istu obuku organizovao u januaru, za stručne radnike iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz centralne i južne  regije, dok su obuci održanoj u februaru prisustvovali stručnih radnika iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz sjeverne regije, kao i predstavnici nevladinih organizacija koje pružaju usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite. Obuci su prisustvovala 52 učesnika.

Autori i relizatori obuke su Iva Branković, master socijalnog rada i sistemski porodični terapeut i Mia Popić, REBT psihoterapeut i koučing psiholog. Obuka je organizovana na osnovu iskazanog interesovanja stručnih radnika, sa ciljem unaprijeđenja kompetencija stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite za umanjenje efekata stresa.

Učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon