Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, uz podršku UNICEF-a, u periodu 14. i 15. decembar organizovao seminar na temu „ Urgentni porodični smještaj-hraniteljstvo u praksi- obuka profesionalaca“ kojoj su prisustvovali radnici centara za socijalni rad i Dječjeg doma „Mladost“ iz Bijele koji se neposredno bave zaštitom djece bez adekvatnog roditeljskog staranja.

Cilj obuke je bio da ukaže na smjernice profesionalcima za rad, u situacijama hitnog izdvajanja djeteta iz porodice.

Obuci je prisustvovalo 26 stručnih radnika iz Centara za socijalni rad i područnih jedinica iz Podgorice, Danilovgrada, Golubovaca, Tuzi, Nikšića, Bijelog Polja, Mojkovca, Kolašina, Pljevalja, Žabljaka, Bara, Ulcinja, Berana, Andrijevice, Kotora, Tivta, Budve, Herceg Novog, Cetinja, Rožaja, pet predstavnika Dječjeg doma „Mladost“ Bijela kao i predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Obuku su vodile autorke programa i konsultantkinje UNICEF-a, mr Dobrila Grujić i Svetlana Milenković.

Nakonzavršeneobuke, stručniradnici ćedobitisertifikatozavršenomprogramu obuke.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon