Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao  jednodnevnu “Obuku pravnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti u Crnoj Gori“. Obuka je održana u prostorijama Zavoda 27.02.2019. godine. 

Autor i realizator obuke,  po programu koji  je akreditovan u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, rješenjem broj 03-1/2 od 15.02.2019. godine je, Vladan Jovanović, regionalni samostalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava djeteta, medijacije i ljudskih i manjinskih prava.

Obuka je organizovana na osnovu iskazanog interesovanja, sa ciljem jačanja kapaciteta pravnika da na profesionalan način odgovore zahtjevima posla. Na obuci su, kroz interaktivne prezentacije i vježbe, obrađene sledeće teme: Rad u timu, Uloga pravnika u centru za socijalni rad i kod drugog pružaoca usluge socijalne i dječje zaštite, Utvrđivanje najboljeg interesa djeteta / korisnika i Ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i porodičnopravne zaštite.

Obuci je prisustvovalo  11 učesnika iz centara za socijalni rad, dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju, nevladinih organizacija i Uprave za inspekcijske poslove.

Svi učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon