Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizovao je konsultativni sastanak u utorak, 02. aprila 2019. godine, u prostorijama Zavoda u vezi sa izradom Okvira za razvoj kompetencija stručnih radnika u centrima za socijalni rad. Okvir za razvoj kompetencija stručnih radnika prezentovao je konsultant Zavoda, gospodin Marko Milanović.

U skladu sa preporukama koje su rezultat Analize rada centara za socijalni rad, Zavod za socijalnu i dečju zaštitu pristupio je razvoju sistema za razvoj kompetencija zaposlenih u centrima za socijalni rad. Unapređenje kompetencija novozaposlenih radnika u centrima za socijalni rad otežava činjenica da sistem interne supervizije i nadzora nad stručnim radnom još uvek nije zaživio na planiran način. Isto tako, prije reforme nije postojao sistem licenciranja stručnih radnika, pa ni obaveza stručnih radnika za kontinuiranim usavršavanjem, te je profesionalni razvoj radnika bio lična odluka stručnih radnika, ali ne i obaveza. Kao prioritetnu mjeru za unapređenje kompetencija stručnih radnika Analiza rada centara za socijalni rad prepoznaje izradu okvira za razvoj kompetencija stručnih radnika, koji bi činio sistem znanja, vještina i vrijednosti koje stručni radnici u centrima za socijalni rad treba da razviju, kako bi klijentima pružali adekvatnu i pravovremenu podršku.

Kako bi se ispunila ova preporuka, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je 2019. godine izradio, uz participaciju stručnih radnika, ovaj Okvir za razvoj kompetencija stručnih radnika u centrima za socijalni rad. Cilj ovog dokumenta je da mapira znanja, vještine i vrijednosti koje treba da imaju zaposleni u centrima za socijalni rad na pozicijama voditelja slučaja, supervizora i rukovodioca. Okvir za razvoj kompetencija namijenjen je kako stručnjacima zaposlenim u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, tako i stručnim radnicima zaposlenim u centrima za socijalni rad i ekspertima u oblasti socijalne zaštite.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kancelarije UNICEF-a i UNDP-a u Crnoj Gori, odsjeka za inspekciju socijalne i dječije zaštite i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon