U prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 03. aprila 2019. godine organizovana je prezentacija “Poziv na akciju i  osnaživanje radne snage u sektoru socijalnog rada i socijalnih službi u Evropi i Centralnoj Aziji, investicija u budućnost naše djece”, u saradnji sa predstavnicima Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori. Prezentaciju su održali Miloš Ristić, samostalni savjetnik za akreditaciju i licenciranje i Nela Krnić, koordinatorka Programa dječije zaštite UNICEF-a za Crnu Goru.

Poziv na akciju poziva Vlade zemalja regiona Evrope i Centralne Azije da usvoje sledeće principe:

  1. Usvajanje zajedničkih definicija socijalne službe i srodnog osoblja u regionu Evrope i Centralne Azije (ECA) da 2030. godine kako bi se omogućilo ispunjenje zajedničke regionalne agende ECA za osnaživanje radne snage socijalnih službi i redovno komparativno praćenje.
  2. Efikasno dugoročno planiranje radne snage socijalnih službi: usklađivanje funkcija, procesa, kompetencija i kvalifikacija
  3. Razvoj kompetencija radne snage socijalnih službi
  4. Podrška radnoj snazi socijalnih službi
  5. Razvoj srodnog osoblja

Cilj ovog dokumenta je da obezbijedi da su funkcije, kompetencije i kvalifikacije usklađene u radnoj snazi socijalnih službi na način da više nema nekvalifikovanih zaposlenih na pozicijama koje zahtijevaju stručne kompetencije, te da postoji raznovrsno osoblje koje je raspoređeno u različitim službama a koje posjeduje prave kvalifikacije za nadležnosti i odgovornosti njihove pozicije..

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, studenti Fakulteta političkih nauka, odsjek za socijalnu politiku i socijalni rad, konsultant Zavoda, gospodin Marko Milanović i zaposleni u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu.

 

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon