Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je 18 i 19. aprila 2019. godine započeo sa organizacijom više jednodnevnih radionica na temu: “Etički kodeks i etička pitanja u socijalnoj i dječjoj zaštiti”,  sa ciljem unapređenja etičkog senzibiliteta i etičke kompetencije stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Jačanje primjene Etičkog kodeksa je, Strategijom  razvoja Sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine, predviđeno kao mjera 2.2, u okviru Akcionog plana za 2019. godinu.

Radionica sadrži sledeće teme: Etičke vrijednosti u socijalnoj i dječjoj zaštiti; Etičke kompetencije - osnovne karakteristike i zašto su važne stručnjacima u socijalnoj i dječjoj zaštiti; Etički kodeks za zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti - predstavljanje sadržaja; Koncepti za donošenje etički ispravnih odluka; Etičke dileme u stručnom radu i postupak njihovog razrešavanja.

Realizatori radionica, kojima je, 18 i 19.aprila 2019. godine, prisustvovalo ukupno 36 stručna radnika iz centara za socijalni rad, ustanova socijalne i dječje zaštite i Inspekcije socijalne i dječje zaštite,  su Vladan Jovanović, regionalni nezavisni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava djeteta, medijacije i ljudskih i manjinskih prava i Radmila Marković, načelnica Odjeljenja za unapređenje kapaciteta stručnih radnika u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon