Zavod za socijalnu i dječju zaštitu  je  organizovao još dvije  jednodnevne radionice na temu: “Etički kodeks i etička pitanja u socijalnoj i dječjoj zaštiti”,  sa ciljem unapređenja etičkog senzibiliteta i etičke kompetencije stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Svrha organizovanja ovih radionica, sa kojima će se nastaviti i u narednom periodu, je jačanje primjene Etičkog kodeksa, u skladu sa Strategijom  razvoja Sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine.

Radionice su održane u prostorijama Zavoda 09 i 10. maja 2019 godine i prisutvovalo im je ukupno 38 stručnih radnika iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon