U periodu od 15 – 17. maja 2019. godine Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, u saradnji sa Dječjim domom "Mladost" iz Bijele, organizovao je trodnevnu edukaciju stručnih radnika na temu „Program za pružaoce usluga urgentnog smještaja“.

Edukaciju su sprovele psihološkinja Jelena Radovanović i spec.pedag. Ivana Milosavljević Đukić, rukovodilac Prihvatilišta za urgentnu zaštitu zlostavljane djece.

Obuku su prošla 24 stručna radnika - 7 stručnih radnika iz Dječjeg doma, 15 voditelja slučaja iz centara za socijalni rad i dva pravnika.

Teme o kojima se razgovaralo su: ko sve može biti korisnik smještaja u prihvatilište, na koji način se vrši smještaj, uloga centra za socijalni rad, odnosno voditelja slučaja u procesu prijema, planiranja usluga i otpusta, način rada prihvatilišta, uloga stručnog radnika u prihvatilištu – šta je njegov posao, a šta posao terapeuta, razvijanje mreže saradnje.

Metode rada koje su korištene u procesu učenja bile su predavanje, rad u malim grupama, diskusija i igranje uloga.

Svi učesnici su pokazali veliko interesovanje, aktivno su učestovovali u čitavom procesu, razmjenjivali svoja dosadašnja iskustva i dileme.

Edukatorke imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom žrtvama nasilja, njihov program akreditovan je od strane Zavoda te će svi polaznici dobiti sertifikat o završenoj obuci.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon