Zavod za socijalnu i dječju zaštitu i JU Centar Ljubović organizovali su 13. i 14. septembra 2019. godine, dvije jednodnevne obuke jednodnevne obuka za stručne radnike na temu „Samopovređivanje adolescenata – praktične smjernice“.

Obuku su sprovele Dr.sc Jelena S. Maraš i Prim.dr Jasminka Marković po programu koji su akreditovale kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Prvi dio obuke odnosio se na definisanje fenomena samopovređivanja u adolescenciji, epidemiologija i etiologija, kao i razlikovanje koncepata nesuicidalnog samopovređivanja, suicidalne ideje, suicidalnog pokušaja i suicida.

Drugi dio bio je praktično orjentisan, a odvijao se kroz rad u malim grupama, diskusiju i prikaz slučaja.

Tokom obuke, sem teorijskih znanja, edukatorke su sa učesnicima podjelile i svoja iskustva u radu sa adolescentima, a učesnici su imali priliku da postavljaju pitanja i razriješe neke svoje dileme.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon