U skladu sa Akcionim planom za 2019. godinu za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine u okviru Operativnog cilja 1 koji se odnosi na preispitivanje odredbi u Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti radi unapređenja kvaliteta socijalne i dječje zaštite, planirana je grupa aktivnosti čiji nosilac je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, a partneri MRSS, UIP - Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite, Ministarstvo zdravlja, CSR i druge javne ustanove socijalne i dječje zaštite, lokalne samouprave i nevladine organizacije.

Prvi sastanak na pomenutu temu održan je 30. jula 2019. godine sa predstavnicima centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne i dječje zaštite.

Drugi sastanak održan je 8. oktobra 2019. godine sa predstavnikom lokalne samouprave uz konstruktivne sugestije i raspravu o Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

72762059_132015498198652_3473648722984828928_n.jpg

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon