U petak, 4.oktobra u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, održan je sastanak povodom izmjene i dopune Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici. Ovom prilikom direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić, upoznao je direktore dnevnih centara o predstojećim obukama za stručne radnike koje će organizovati Zavod.

Sastanku su prisustvovali direktori i stručni radnici dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju.

Formirana je radna grupa koja će se baviti izmjenom pomenutog Pravilnika, a u fokusu usluge koja se odnosi na djecu i mlade sa smetnjama u razvoju. Prvi zadatak definisan je kao formiranje sugestija koje je potrebno integrisati u okviru radne grupe i dostaviti ih Ministarstvu rada i socijalnog staranja kako bi se odredio dalji tok aktivnosti i precizirale izmjene u Pravilniku.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon