Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu prisustvovali su sastanku i Konferenciji međunarodnog i regionalnog karaktera, koja je organizovana od strane Saveza udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz republike Srpske u saradnji sa Savezom socijalnih radnika FBiH, Udruženjem stručnih radnika socijalne djelatnosti Brčko Distrikta BiH i drugih stručnih radnika socijalne djelatnosti u BIH. Konferencija je organizovana u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a uz podršku Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini.

Konferenciji su prisustvovali I prestavnici UNHCR BiH, Save the Children i OSCE Misija u BiH, predstavnik Sindikalne organizacije zaposlenih u JU CSR Banja Luka, pomoćnik Ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, predstavnici Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu Srbije kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu iz Crne Gore i brojni drugi gosti.


Na sjednici koja je prethodila danu održavanja Konferencije, kroz dogovore o zajedničkim inicijativama, dat je akcenat na upoznavanju sa osnivanjem „Balkanskog centra za unaprjeđenje i razvoj socijalne zaštite“ kao i na jačanju njegovog djelovanja, kroz iniciranje okupljanja strukovnih udruženja i međunarodnih organizacija. Jedan od predloga je formiranje zajedničkog regionalnog tijela koje bi jednom godišnje razmjenjivalo pozitivne i negativne aspekte u sistemu socijalne zaštite, te predlagalo određene mjere na unaprjeđenju sistema, sigurnosti i statusa.

Prisutni su imali priliku da se upoznaju i sa istraživanjem pod nazivom „Društveni status profesije socijalnog rada“.

Kao osnovni cilj konferencije, organizatori vide podizanje svijesti o položaju i statusu stručnih radnika zaposlenih u socijalnoj zaštiti u odnosu na poslove koje obavljaju.

Neki od zaključaka regionalne konferencije socijalnog rada „Novine i izazovi u sistemu socijalne i dječje zaštite“:

  • Jačati djelovanje Balkanskog centra koji će biti inicijator okupljanja strukovnih udruženja, međunarodnih organizacija na pitanju unapređenju sistema socijane zaštite.
  • Razmatranje modaliteta djelovanja strukovnih udruženja, sindikalnih organizacija i ustanova socijalne zaštite na unapređenju profesionalnog (status službenog lica) i sigurnosnog položaja stručnih radnika zaposlenih u sistemu socijane zaštite – repliciranje iskustava iz regiona.
  • Definisanje tema za Balkanski forum, kako bi se svi bavlili razmatranjem jednog pitanja važnog u svim regijama / vrijednosti, usluge, dobre prakse.
  • Poboljšati sigurnost stručnih radnika u socijalnoj zaštiti.
  • Promjeniti trend ne predstavljanja potreba stručnih radnika - ne repliciraju se dobra rješenja, stigmatizuju stručni radnici sami sebe, naučiti kako predstavljati sebe u dobrom svijetlu, popularizovati socijalne radnike i socijalni rad, medijski promovisati.
  • Razmatrati modalitet djelovanja strukovnih udruženja, sindikalnih organizacija i ustanova socijalne zaštite na donošenje normativa koji regulišu oblast socijalne zaštite – zakoni, pravilnici, procedure, standardi, kodeksi. (Pravilnika o uslovima osnivanje ustanova socijalne zašite)


Na okruglom stolu, koji je i poslednja tačka predviđena agendom, data je prilika da se kroz preporuke i zaključke, razmjene iskustva dobre prakse, a u cilju unapređenja saradnje svih institucija u oblasti socijalne zaštite.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon