Zavod za socijalnu i dječju zaštitu oraganizovao je, 22. oktobra 2019. godine, u saradnji sa NVO LGBT Forum Progress okrugli sto na temu "Izgradnja kapaciteta stručnih radnika/ca u sistemu socijalne i dječje zaštite za rad sa LGBTI osobama". Tokom ovog Okruglog stola akcentovani su problemi sa kojima se LGBTIQ zajednica suočava u pristupu socijalnim servisima u Crnoj Gori.

Okruglom stolu prisustvovao je 21 stručni radnik.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon