Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNDP-om, dana 21. marta 2016. godine u Dječjem domu “Mladost” u Bijeloj, organizovao Radionicu na temu izrade individualnih planova rada sa korisnicima za javne ustanove socijalne i dječje zaštite za smještaj starih i odraslih lica.
Cilj radionice je bio upoznavanje stručnih radnika iz javnih ustanova za smještaj starih i odraslih lica sa procesom izrade inidividualnih planova rada sa korisnicima kako bi se ojačali njihovi profesionalni kapaciteti i na taj način doprinijelo unapređenju zaštite i kvaliteta života starih osoba, kao i unapređenje saradnje između stručnih radnika ustanova i centara za socijalni rad.
Radionici su prisustvovali stručni radnici iz Domova starih iz Risna i Bijelog Polja, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, UNDP-a i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Predavači na radionici su bili: Drago Spaić, direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Mirjana Đurić, direktor Centra za djecu i mlade „Ljubović“ i Vesna Minić, psiholog iz CSR Bijelo Polje.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon