U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, tokom vikenda 2. i 3. novembra, održana je obuka „Osnovna obuka za rad sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju“. Program je akreditovan, a namijenjen je unaprjeđenju sledećih kompetencija:

- usvajanje i primjena osnovnih znanja o postupcima u radu sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju

- poznavanje i primjenjivanje u praksi koncepta na porodicu usmjerene podrške, koji osnažuje unutrašnje funkcionisanje porodice i njenu uspješniju saradnju sa spoljašnjim okruženjem

- teorijska i praktična znanja adekvatne saradnje porodice i pružaoca usluge

- usvajanje i primjena modela „Roditelj kao partner“

- način uspostavljanja partnerskog odnosa između pružaoca usluge i porodice

- usvajanje načina podrške roditeljima djece i odraslih sa smetnjama u razvoju

- procjena potreba porodice djece sa smetnjama u razvoju

- načini informisanja porodice o pružanju usluge

Autor i realizatori programa obuke su Goran Rojević, Sašenka Mirković, Ivana Rojević, a zajedno čine tim humanitarne organizacije za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju „Dečje srce“ iz Beograda. Obuci je prisustvovalo dvadesetak stručnih radnika iz dnevnih centara koji su imali priliku da se pored ostalih korisnih stvari, fokusiraju na roditelja kao partnera u kompletnom procesu komunikacije sa korisnikom, gdje je roditelj podjednako važan koliko i sam korisnik.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon