U periodu od 28. i 29. septembra 2020. godine. realizovan je u Podgorici u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore akreditovani program obuke “Komunikacija i pregovaranje kao način rješavanja sporova”. Obuci je prisustvovalo 7 učesnika.

Tokom obuke obrađene su sledeće teme:

  • Кomunikacija – proces, karakteristike i faktori uspešne komunikacije
  • Pregovaranje kao način rešavanja konflikata i pregovaračke strategije i taktike
  • Simulacija pozicionog pregovaranja i korišćenja taktika nadmetanja
  • Pregovaranje zasnovano na interesima – osnovne karakteristike pregovaranja zasnovanog na interesima
  • Rešavanje problema kao pregovaračka strategija
  • Integrativna rešenja i tipovi integrativnih rešenja        

Svaka tema obrađena je na interaktivni način, sa diskusijom odnosno vežbom.

Autor i realizator Programa obuke je Vladan Jovanović, dipl.pravnik i specijalista porodične medijacije; regionalni nezavisni konsultant u oblasti socijalne i dječje zaštite, porodičnog prava, prava deteta, ljudskih i manjinsmkih prava i medijacije; predavač na Fakultetu za medije i komunikacije Departmanu za socijalni rad u Beogradu.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon