Nevladino udruženje Impuls organizovalo je, u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, 23. i 24. septembra 2020. godine dvodnevnu obuku, po akreditovanom programu “ Intervencije u krizi”.


Obuka se organizovala u okviru projekta „Savjetodavno- terapijski centar“, koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, kroz program IPA II, u okviru Višegodišnjeg akcionog programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite.

Projekat realizuje Udruženje „Implus“ u saradnji sa Centrom za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, a cilj projekta je razvoj i unapređenje kvaliteta pružanja savjetodavno-terapijskih usluga u okviru novouspostavljenog Savjetodavno-terapijskog centra.

Obuci je prisustvovalo 12 učesnika iz Podgorice i Nikšića.

Realizatori obuke su dr. Bojana Miletić, doktor psiholoških nauka, sistemski porodični psihoterapeut, edukator integrativne psihodinamske psihoterapije i Sanja Topalović, diplomirani psiholog, sistemski porodični psihoterapeut.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon