U toku je prvi dan webinara na temu „???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????? ???? ????????????????́???????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????“ koji realizuje ????????????????. ????????. ????????. ???????????????????????? ????????????????????????????????????́, koja je redovna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada.
Webinar organizuje Zavod za socijalnu i dječju zaštitu uz finansijsku pomoć kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori. Realizacija webinare je organizovana putem online platforme koja je dominantno posvećena potrebama stručnih radnika.
Neke od tema koje će se obrađivati tokom ovog dvodnevnog webinara su: Procjenjivanje razvojni rizika i sigurnosti djece kao temelj za planiranje i praćenje socijalnih intervencija, prikaz Liste za procjenu sigurnosti djeteta, prikaz Liste za procjenu razvojnih rizika djeteta, efikasno vođenje mjera stručne pomoći s roditeljima u zašiti dobrobiti djece, motivisanje roditelja na promjene.
Svako od stručnih radnika ko nije bio u prilici da prati webinar uživo može da odslušati putem ???????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ???? ????????????????̌???????? ????????????̌???????????????? koja se nalazi na adresi https://online.zsdzcg.me/.